Toegangen en onderwerpen

Via de knoppen aan de linkerkant bereikt u de pagina's die de onderwerpen behandelen die in de blauwe vakken zijn vermeld!

Voor het dagboek van onze vakantie naar Hong Kong en China, klik op de knop 'Verslagen' en vervolgens op de knop "Dagboek van onze vakantie in Hong Kong enz.'

Kennis maken

Hier is informatie te vinden over mijzelf, mijn hobby's, mijn werk, mijn gezin en mijn familie.

Webmaster Thijs van der Zanden, anno 2008

 

Trouwakte van Reimigius Dilis (alias van de Sande)  en Adriana Godifried Bul, opgemaakt op 1 juli 1618 

Genealogie

Genealogisch onderzoek is een grote hobby van mij. Vele jaren archiefbezoek hebben me veel informatie opgeleverd over het leven van onze voorouders en de plaatselijke geschiedenis. Grondig onderzoek van de schepen-, notariële- en gemeentelijke archieven levert een steeds duidelijker beeld op over hun leven en reilen en zeilen in het verleden. Vragen of ze rijk of arm waren, hoe ze de kost verdienden, hun zorgen, wat ze zoal meemaakten en nog veel meer worden stukje bij beetje beantwoord. Ook heb ik gedurende het onderzoek een groeiend respect voor hen gekregen. Met name voor de wijze waarop ze zich in vroegere eeuwen, in veelal moeilijke omstandigheden, wisten te handhaven en bleven zorgen voor hun naasten.

Heemkunde Werkgroep Reusel

Mijn activiteiten voor de HWR waaronder, voorzitter, gids Reuselse cultuurhistorie voor scholen toeristen en verenigingen, redactielid en schrijver in de Schééper, het uitbreiden en beheren van het fotoarchief, genealogisch onderzoek en de kadastrale atlas van Reusel. 

 

De kaft van de Schééper, de driemaandelijkse periodiek van de Heemkunde Werkgroep Reusel

 

 

Het Reuselse gehucht d'n Hoek, anno 1918  

Reageren?

Heeft u informatie, verbeteringen, aanvullingen of vragen neem a.u.b. contact met mij op via e-mail of schrijf een bericht in mijn gastenboek

De informatie wil ik, op uw verzoek, aan u ter beschikking stellen waarbij het voor mij leuk zou zijn als u nog voor aanvullingen kunt zorgen.   

Copyright © 2000-2004 Thijs van der Zanden, Reusel.
Deze gegevens zijn nadrukkelijk alleen bedoeld voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik en om tot een uitwisseling van gegevens te komen. Onder geen beding mogen deze in zijn geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de samensteller. Bij publicaties op bijvoorbeeld internet of voor privé-doeleinden wordt verzocht deze bron te vermelden.