Kunigunde van der Mark, geboren voor 22 maart 1294, overleden na 25 februari 1343, dochter van Eberhard I van Mark Altena (graaf en graaf van de Mark) en Irmgard van Berg Limburg.


Kunigunde is getrouwd voor 1357 voor de kerk met
Dirk II van Heinsberg, overleden te Stockem op 21 januari 1361, begraven te Hasselt, zoon van Gottfried I van Heinsberg (heer van Heinsberg en heer van Blankenberg) en Mechteld van Loon (vrouwe van Vogelsang).

1320 - Dirk II van Heinsberg is heer van Heinsberg en Blankenberg.

1331 - Door zijn kinderloze oom graaf Lodewijk van Loon en Chiny wordt Dirk II van Heinsberg aangewezen als zijn erfgenaam.

1335 - Dirk II van Heinsberg voorkomt mogelijke aanspraken op de erfenis van zijn oom graaf Lodewijk van Loon en Chiny van zijn neef Arnold van Rummen door hem en zijn moeder het domein Vogelsang te schenken.

1336 - 22 jan - Na het overlijden van zijn oom Lodewijk van Loon en Chiny aanvaard Dirk van Heinsberg het bewind in Chiny. Hij kan geen belending met het graafschap Loon verkrijgen omdat de grondeigenaar het kathedraalkapittel van Luik geen leenovergang in vrouwelijke lijn wil erkennen.

1337 - 19 dec - Dirk II van Heinsberg verbindt zich met hertog Jan III van Brabant tot wederzijdse hulpverlening en schaart zich, tegen geldelijke vergoeding, aan de Engelse kant in de te verwachten strijd met Frankrijk. Later voelt Dirk zich onvoldoende gesteund in de strijd om Loon en richt zich dan tot Jan de Blinde, graaf van Luxemburg en koning van Bohemen, die van hem de proostdijen Ivoix, Virton en la Ferté koopt.

1340 - 11 nov - Van de graaf van Luxemburg verkrijgt Dirk II van Heinsberg een gunstige uitspraak met betrekking tot zijn aanspraken van het graafschap Loon. Het kapittel van Luik echter legt zich er niet bij neer.

1346 - De aartsbisschop van Keulen geeft de heerlijkheid Gruitrode (Bree) in leen aan Diederik van Heinsberg. Gruitrode is eerder aan de bisschop opgedragen.

1346 - 11 jun - Dirk II zoekt opnieuw toenadering tot Jan III die Wassenberg in pand krijgt, alsmede de voogdij over de stad Luik en de kasselrij Montenaken, waarna verscheidene steden, het Luikse patriciaat en ook het kathedraalkapittel van Luik. Uit vrees dat het graafschap Loon bij Brabant zal komen, moet hij zich neerleggen bij een nieuwe scheidsrechterlijke uitspraak ten gunste van Dirk II van Heinsberg.

1346 - 18 jun - Dirk II van Heinsberg doet leenhulde aan de nieuwe bisschop van Luik, Engelbert de la Marck.

1347 - Engelbert de la Marck bisschop van Luik wordt door Dirk II van Heinsberg geholpen de Luikse burgers te verslaan bij Waleffe. Dirk II van Heinsberg brengt zijn financiën weer op orde door verpanding van Montenaken (dat hij inmiddels van Brabant gelost heeft) aan de Luikse bisschop. Verder draagt hij de heerlijkheid Lewenberg over aan zijn neef Hendrik van Dalenbroek en het feitelijk bestuur van Chiny aan zijn broer Godfried van Heinsberg.

1350 - Dirk II van Heinsberg wijst na het overlijden van zijn broer Godfried zijn neef Godfried II van Dalenbroek aan als zijn erfgenaam.

1361 - 21 jan - Na zijn overlijden te Stockem wordt Dirk II van Heinsberg begraven te Hasselt bij het Augustijnenklooster.

Uit dit huwelijk:

INDEX