Godfried van Loon, heer van Millen, heer van Maaseik en ridder, geboren in het jaar 1321, gesneuveld te Pruisen voor 16 oktober 1342, begraven te Mechelen, zoon van Dirk II van Heinsberg en Kunigunde van der Mark.


Godfried is getrouwd in november 1336 voor de kerk, op 15-jarige leeftijd (1) met
Mechtild van Gelre, dochter van Reinoud II van Gelre (hertog van Gelre) en Sofia van Berthout.

1336 - Godfried van Loon is heer van Millen en Maaseik.

1338 - Aan Brabantse kant neemt Godfried van Loon deel aan de strijd om zijn vader ook door het kapittel van Saint Lambert tot graaf van Loon te laten erkennen. Hij verwoest vijf aan het kathedraalkapittel toebehorende dorpen of hoeven.

1339 - Als ridder krijgt Godfried van Loon van zijn schoonvader schadevergoeding toegezegd wanneer hij evenals zijn schoonvader zal deelnemen om aan Engelse zijde te strijden om de Franse Successie. Hij maakt bij zijn testament legaten over aan zijn natuurlijke zoon Godfried van Chiny en aan de kerk van Maaseik.

1342 - sept - Godfried van Loon sneuvelt in de strijd van de Duitse Orde tegen de 'heidenen' uit Litauen.

1342 - 16 okt - Ridder Godfried van Loon wordt begraven op het kerkhof van het Minderbroedersklooster te Mechelen.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

INDEX