Joris Hendrick Steijmans, molenaar, overleden na 3 december 1666, zoon van Hendrick Peter Steijmans en Aleijt Joris Borchouts.


Joris was gehuwd met
Willems.

1634 - 27 feb - Joris Hendrickx wonende te Meerveldhoven verklaart dat hij zijn schoonvader Hendrick Willems schadeloos zal houden wegens een erfrente van elf gulden die zijn schoonvader beloofd heeft aan Peeter Jansen Bunnens.

1650 - 31 okt - Schuldbekentenis van 200 gulden door de zwagers Sijmon Jacobs, Joris Hendrick Steijmans en Philips Hendrick Steijmans wonende te Dommelen en Meerveldhoven aan Frans van Mierlo koopman te Eindhoven. Sijmon Jacobs verklaart zijn zwagers Joris en Philips Steijmans schadeloos te zullen houden.

1651 - 8 jul - Schuldbekentenis van 250 gulden door Sijmon Jacobs van Dommelen aan Joris Hendrickx alias Meulders.

1653 - 18 mrt - Joris Hendrick Steijmans molenaar te Zeelst staat borg voor zijn broer Laureijs Hendrick Steijmans molenaar te Loon onder Waalre.

1656 - 19 sep - Joris Hendrick Steijmans verkoopt aan de rentmeester van de goederen van de Prins van Oranje een erfrente van 36 gulden van een 'Huijs, hof en aengelach' groot 8 lopensaet gelegen te Meerveldhooven aan de Straet.

Uit dit huwelijk:

INDEX